Mapa strony Webmaster Kontakt

Menu:

Internetowe centrum edukacyjno-oświatowe w Lubomierzu:

Pogoda na jutro:
Historia Lubomierza Historia Parafii Historia OSP Kolejka * Kaplica w Rzekach *


Jednym z powodów powstania kaplicy na Rzekach była znaczna odległość od kościoła parafialnego (ok. 4–5km w jedną stronę) oraz brak punktu katechetycznego do nauki religii. Mieszkańcy Rzek przez kilkanaście lat niestrudzenie przychodzili na niedzielną mszę świętą odprawianą w okresie od kwietnia do października do starej kapliczki na Ogrodach położonej przy potoku Kamienica. Inne uroczystości (święta, wesela, pogrzeby itp.) odbywały się w kościele parafialnym.

Ponieważ uzyskanie zezwolenia na budowę kościoła było w latach PRL praktycznie niemożliwe starano się jedynie o budowę punktu katechetycznego. Starania prowadził o. Andrzej Pasiut, który po Kapitule Prowincjalnej w 1983r. objął stanowisko proboszcza w Lubomierzu. Działkę pod budowę ofiarowali Tomasz Kołodziejczyk wraz z małżonką Heleną. Spośród gospodarzy osiedla Rzeki powołany został sześcioosobowy komitet, który zajmował się zbiórką pieniędzy i materiałów oraz organizacją budowy. Datki na ten cel pochodziły z niedzielnych mszy św., od dobroczyńców i przyjaciół Rzeki oraz całej parafii. Do budowy włączyli się nie tylko młodzi i energiczni mieszkańcy Rzek, ale również starsi specjaliści z różnych dziedzin (dekarze, murarze, cieśle itp.). Ojciec A. Pasiut mimo wielu obowiązków w parafii cały czas czuwał nad pomyślnym przebiegiem budowy. Wszystkie materiały budowlane zostały zakupione we własnym zakresie. Przy ich rozładunku niejednokrotnie pomagały również kobiety. Prace przy budowie kapliczki rozpoczęły się 8 sierpnia 1986r i trwały cztery lata. Dnia 6 maja 1990r. odprawiona została pierwsza msza św. Dom przyjął zwyczajową nazwę „Kaplica na Rzekach”. Dnia 14 października 1990 r. ks. bp. Kazimierz Górny sufragan krakowski dokonał poświęcenia kaplicy nadając jej imię św. Maksymiliana Marii Kolbe”. Projekt wystroju wykonała Pani Iwona Piecuach. Zaprojektowała figurkę Matki Bożej umiejscowioną na ścianie ołtarza, ołtarz i pulpit, stacje drogi krzyżowej oraz kolorowe witraże. Okna i drzwi wykonali społecznie Kasper Adamczyk i Józef Adamczyk. Ławki zakupił o. Marian Godek. Fundatorem tabernakulum został śp. Pan Maciej Ścigalski – letnik. Trudno wszystkich wymienić, którzy przyczynili się do powstania Kaplicy na Rzekach ponieważ takich osób jest bardzo wiele, a każda z nich miała swój własny wkład w stworzenie tego dzieła.

Wkrótce okazało się że wieloletnich wysiłków nie da się w pełni wykorzystać. Po 30 latach, na mocy porozumienia rządu RP i Episkopatu Polski z dnia 2 sierpnia 1990r. nauka religii powróciła do szkół. Mimo tego Kaplica na Rzekach służy nie tylko społeczności lokalnej, ale również wczasowiczom i letnikom, którzy maja tutaj swoje domki.

Bibliografia

  1. „Dzieje miejscowości i parafii Lubomierz” - o. Zdzisław Gogola OFMConv
  2. "Dawne Rzeki" - M. Wit


Lubomierz 2008 Karol Buła® mr.rezo@wp.pl