Mapa strony Webmaster Kontakt

Menu:

Internetowe centrum edukacyjno-oświatowe w Lubomierzu:

Pogoda na jutro:
Historia Lubomierza Historia Parafii * Historia OSP * Kolejka Kaplica w Rzekach

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomierzu została założona w 1963r. Założycielami straży byli:
Bożek Józef - Prezes , Wojtyczka Maciej - Naczelnik , Kołodziejczyk Sebastian – członek, Malarz Stanisław - członek, Klimek Michał, oraz Nieckula Jan . Wszystkich członków nowo założonej straży było 12, zbiegiem czasu do straży zapisywali się nowi członkowie i było ich 20 . Jednostka na samym początku nie miała żadnego sprzętu, najpierw ze składek własnych i lokalnej społeczności zostały zakupione czapki rogatywki, następnie mundury i pasy. Z upływem czasu została zakupiona pompa i parę węży. Sprzęt ten był przechowywany w spichlerzu na osiedlu Mądrówka . Do pożaru sprzęt i druhowie jeździli koniami, które należały do druhów strażaków .

Po pewnym czasie nastąpiły zmiany w zarządzie straży .Prezesem został Napora Tadeusz, Naczelnikiem Dawiec Stanisław , Skarbnikiem Mysza Franciszek, Gospodarzem Baran Adam. Za czasów prezesury Napory Taduusza w OSP działała młodzieżowa drużyna składająca się z chłopców i dziewczynek. Od tamtej pory następowały jeszcze zmiany składu zarządu.

Od 1990r. Prezesem straży został Józef Wojciarczyk , który również był Sołtysem Wsi. Prowadził on jednostkę straży w Lubomierzu aż do 2005r. Z upływem czasu jednostka rozwijała się i otrzymywała coraz nowszy sprzęt. Od 1985 roku zaczęto gromadzić materiały na budowę remizy strażackiej, zmuszały do tego potrzeby nie było miejsca na gromadzony sprzęt strażacki , który przechowywano w szopie u Naczelnika. Przy pomocy Urzędu Gminy zakupiono budynek od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska i zaczęto go remontować i przystosowywać na remizę w której tez planowano otworzyć ośrodek zdrowia .W 1999r. uzyskano pozwolenie na budowę i zaczęto budować remizę przy dużej pomocy Urzędu Gminy oraz lokalnej społeczności.

Pierwszy samochód marki Ułaz na potrzeby straży był zakupiony w 1994r. W 2001r. przy pomocy druhów strażaków oraz mieszkańców Lubomierza został zakupiony i poświęcony sztandar dla jednostki.

W tym samym roku dzięki staraniom druha Józefa Pajdzika Huta Zawiercie przekazała na rzecz jednostki prawie nową pompę. W 2002 roku OSP Lubomierz zostało odznaczone Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa W 2003r. PSP w Limanowej przekazała na rzecz jednostki straży w Lubomierzu przyczepkę gaśniczą. W tym samym roku została zakończona budowa remizy i 30.04.2003r. remiza została przekazana do użytkowania Budynek remizy posiada nowoczesne zaplecze kuchenne, posiada 10 pokoi gościnnych 2,3,4,5 osobowych. W 2005r. dzięki Urzędowi Gminy i ofiarności mieszkańców Lubomierza został zakupiony samochód bojowy marki Mercedes. Obecnie jednostka posiada dwa samochody bojowe w tym :1 terenowy marki Mitsubishi przystosowany do ciągnięcia przyczepki gaśniczej, oraz samochód bojowy marki Mercedes 911, jednostka liczy 28 druhów strażaków z czego 24 jest czynnych i 4 członków wspierających, oraz działa Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt jej opiekunem jest Prezes OSP. Od 2006r. działa nowo wybrany zarząd w składzie: Prezesem dh. Piotr Doll który jest również Sołtysem Wsi, Naczelnikiem dh. Jan Baran , Sekretarzem dh. Jan Adamczyk, Skarbnikiem dh.Józef Mysza, Członkiem dh.Stanislaw Kołodziejczyk, Gospodarzem dh.Zbigniew Wojciarczyk.

Lubomierz 2008 Karol Buła® mr.rezo@wp.pl